Jewel is my passion. Šperk je moja vášeň.

NLMT design, minimalist contemporary handcrafted jewelry, made in Czech Republic.
During the creation of the jewelry I exploit the principles of an interior designer, such as functionality, aesthetics and timelessnessof the materials, with the emphasis on current trends. The core of my production are the basic geometric shapes, which areassembled into the cold metal architecture. I am focused on the visual appearance of the jewel, simplicity and the purity of its form.I am strongly affected by the material itself, its properties and how the material reacts while being shaped.
_
NLMT design je môj dlhoročný projekt, aj keď oficiálne bol uvedený na trh až v októbri 2017.
Pri tvorbe šperku využívam princípy tvorby interiérového designéra, ktorými je funkčnost , estetika, nadčasovosť materiálov a tovšetko s puncom súčasných trendov. Jadrom mojej tvorby sú základné geometrické formy, ktoré vyskladávam do studenej kovovej architektúry. Zameriavam sa na vizuálny výstup šperku, jednoduchosť a čistotu formy. Som silne ovplyvňovaná materiálom, jehovlastnosťami a spôsobom, akým sa s nim pracuje._
Prodejce je registrován u Puncovního úřadu, registrační číslo: 12355
Vyobrazení výrobní značky ML VI/1 i  užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží viz. v galerii obrázků. 
http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx

Legal imprint